Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności


logo-projekty


Od 18 czerwca do 13 lipca 2018 r,  I grupa (8 dziewcząt)  uczestników projektu „WIRTUALNA NAUKA – RZECZYWISTE UMIEJĘTNOŚCI” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 odbywała staż w firmie Norautron Electronics sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, należącej do Grupy EMBRON. Norautron świadczy usługi od projektowania, rozwoju testów, prototypowania, PCBA, okablowania, elektromechaniki, zaawansowanego budowania skrzynek, integracji systemu, industrializacji do zarządzania cyklem życia produktu i usług posprzedażnych.

Stażyści poznawali specyfikę pracy na rzeczywistych stanowiskach. Zapoznawali się ze sprzętem technicznym stosowanym w przedsiębiorstwem, z trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how, zdobywali nowe doświadczenia zawodowe związane z wybraną specjalnością. W wyniku pracy w Norautronie sp. z o.o.  uczestnicy nabywali wiedzę, kompetencje i umiejętności m.in. w zakresie:

 • przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • przestrzegania zasad kultury i etyki zawodowej;
 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
 • planowania, organizowania i prowadzenia dokumentacji procesów magazynowych i transportowych;

Stażyści wykonywali swoje zadania pod nadzorem opiekunów – pracowników Norautron Electronics sp. z o.o:  pana Bartosz Dobrzyński oraz pana Rafała Kościka.


W 15 czerwca br. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” dotyczące zbliżających się staży. Przyszli stażyści zostali poinformowani o obowiązkach i uprawnieniach związanych z odbywaniem staży:

 • warunkach przejazdów oraz ubezpieczenia uczestników projektu od następstw
  nieszczęśliwych wypadków,
 • przestrzeganiu swojego harmonogramu pracy ustalonego przez pracodawcę,
 • rzetelnym wykonywaniu wszelkich powierzonych czynności.

Uczestnicy będą mieli także obowiązek szczegółowo dokumentować przebieg stażu
oraz zdobytą wiedzę i kompetencje w „Dzienniczkach stażu”.

Ponadto zobowiązani są także do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 Harmonogram – studia podyplomowe

 


MT TSL – targi dla profesjonalistów. W  dniu 23.03.2018r. uczniowie klas 3 TL i 3TLRz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1  w Zduńskiej Woli kształcący się w zawodzie technik logistyk, uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Transportu, Spedycji i Logistyki Ptak Warsaw Expo 2018, w ramach projektu pt. ,,Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

MT TSL odbywały się w największym w Europie Środkowej Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO, w warszawskim Nadarzynie.

II edycja Międzynarodowych Targów Transportu Spedycji i Logistyki 2018 to impreza, w której wzięło udział tysiące profesjonalistów związanych z szeroko rozumianą branżą: producenci, dystrybutorzy i importerzy. To miejsce premier pojazdów, a także prezentacji szerokiej oferty branży transportu, spedycji i logistyki.

Nie zabrakło producentów i dystrybutorów największych marek tj. Mercedes, Man, Volvo, Scania, Iveco, Isuzu, Autosan, Ursus, Otokar, Irizar, VDL, MAZ i SOR. Wystawione zostały premierowe autobusy oraz zaprezentowano najnowsze rozwiązania  w transporcie publicznym.

Podczas Międzynarodowych Targów Transportu Spedycji i Logistyki 2018 swoją ofertę zaprezentowali producenci, dystrybutorzy i importerzy: aut ciężarowych, naczep i przyczep, części zamiennych, wyposażenia, akcesoriów, opon, smarów, płynów eksploatacyjnych, systemów telemetrycznych, sieci serwisów, kart paliwowych i oprogramowania dla transportu, operatorzy giełd ładunków, przewoźnicy drogowi, dostawcy usług prawnych, brokerskich i ubezpieczeniowych, a także centra logistyczne i dystrybucyjne oraz powierzchnie magazynowe. Tegoroczne targi zostały poszerzone o nowe strefy tematyczne i salony branżowe. Podczas MT TSL swoją ofertę zaprezentowali wystawcy nie tylko z Polski, ale również z Chin, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Równolegle do MT TSL odbywały się targi Warsaw Bus 2018, które już po raz trzeci były miejscem spotkań czołowych przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się transportem publicznym, producentów pojazdów, części i wyposażenia, systemów biletowych, infrastruktury przystankowej oraz najnowszych systemów informatycznych z przedstawicielami firm poszukującymi najlepszych rozwiązań technologicznych. Tegoroczne przedsięwzięcie rozszerzone zostało o salon transportu szynowego miejskiego i podmiejskiego – WarsawRail.

Imprezie towarzyszyły  liczne konferencje i spotkania biznesowe w specjalnej strefie Business Caffe z udziałem przedstawicieli ponad 100 firm produkcyjnych, sieci handlowych oraz klastrów branżowych, którzy zaprezentowali swoje zapotrzebowanie na przewozy, a także ponad 50 menadżerów firm logistycznych.

Świetną atrakcją były pokazy driftu ciężarówek współorganizowane przez STW Center. Kierowcy pokazali co potrafią te ogromne maszyny.

Można było skorzystać z symulatora jazdy ciężarówką. Młodzież przekonała się jak ciężka jest jazda takim dużym samochodem.

Podróże kształcą – o tym wiemy wszyscy. Wiedzę teoretyczną można było poszerzyć o wiedzę praktyczną.Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i wyrazili ochotę na kolejne tego typu wyjazdy w przyszłości.

Opiekunowie wycieczki: Katarzyna Bombrych, Maria Szkudlarek oraz Radosław Michalski.


Studia podyplomowe dla nauczycieli.  W dniach 13/14, 20/21 oraz 27/28 stycznia 2018 r  dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży logistycznej – uczestnicy projektu „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wzbogacało swoje kompetencje na studiach podyplomowych „Nowoczesne zarządzanie w produkcji i logistyce” w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Tematyka zajęć:

 • Podstawowe zasady Lean Management
 • Zrównoważona gospodarka zapasami (Redukcja zapasów w toku)
 • Przepływy materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa (zarządzanie zmianami w org)
 • System 5 S
 • Koła jakości
 • Założenia i istota kultury ciągłego doskonalenia
 • Zarządzanie zmianami w organizacji
 • Tworzenie mapy stanu przyszłego
 • Wdrażanie w praktyce stanu przyszłego
 • Lean game – symulacja leanmanufacturing
 • Koncentracja na kliencie i strumieniu wartości
 • Narzędzia diagnozy problemów: 5Why, Diagram Ishikawy, FTA, Matryca P-S
 • Kaiznen
 • Instruowanie pracowników wg modelu TWI
 • Relacje z pracownikami wg modelu TWI•
 • Przywództwo w kulturze lean

 


Kurs obsługi programu iScala. Od 2 stycznia 2018 r uczniowie rozpoczęli kurs pn. „Kurs obsługi programu iScala” realizowany w ramach projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”. Obejmuje on 120 godzin zajęć. Biorą w nim udział wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie. Kurs odbywa się na terenie ZSZ nr 1 przy ul. Żeromskiego 10 i prowadzony jest przez panią mgr Katarzynę Bombrych oraz pana mgr Radosława Michalskiego.


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020.

 Harmonogram – kurs iScala


Studia podyplomowe dla nauczycieli. 18/19 listopada oraz 9/10 grudnia oraz 16/17 grudnia 2017 r odbyły się  zjazdy na studiach podyplomowych „Nowoczesne zarządzanie w produkcji i logistyce” na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, realizowanych w ramach projektu.

Tematyka zajęć:

 • Zrównoważona gospodarka zapasami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zrównoważona gospodarka zapasami (Redukcja zapasów w toku)
 • Podstawowe zasady Lean Management
 • Przepływ materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa (Zarządzanie zmianami w org)
 • Przepływ materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa (Zarządzanie zmianami w org)
 • Modele biznesowe
 • Wykład praktyka
 • Wprowadzenie do mapowania – 7 kroków
 • Tworzenie mapy stanu obecnego.

Studia podyplomowe dla nauczycieli. Od 28 października 2017 r. dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych z branży logistycznej rozpoczęło studia podyplomowe „Nowoczesne zarządzanie w produkcji i logistyce” na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Harmonogram – studia podyplomowe


W ramach projektu sala 55 została doposażona w nowe meble (ławki, krzesła, biurko i krzesło dla nauczyciela), tablicę bezpyłową oraz  oraz podręczniki do nauki j. francuskiego logistycznego.

 


Dokonano adaptacji pracowni ekonomicznej nr 50 na Pracownię Logistyki. Wymieniono podłogi, założono  instalację elektryczną i lokalną sieć komputerową, wymieniono drzwi wejściowe i do zaplecza, zamontowano rolety okienne oraz pomalowano salę. PracowniaLogistyki została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, projekt multimedialny wraz z ekranem oraz drukarki laserowe a także meble.


Od 29 września 2017 r. uczniowie rozpoczęli kurs języka francuskiego zawodowego. Obejmuje on 30 godzin zajęć z zakresu słownictwa z branży logistycznej. Biorą w nim udział wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie. Kurs odbywa się na terenie ZSZ nr 1 przy ul. Żeromskiego 10 i prowadzony jest przez panią mgr Małgorzatę Olizarowską. Na potrzeby kursu zakupiono podręczniki dla nauczyciela prowadzącego zajęcia


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs  – Język francuski zawodowy

Szczegółowy harmonogram


29 września 2017 r. uczestnicy projektu „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odwiedzili przedsiębiorstwo Hutchinson w Łodzi. Hutchinson jest grupą o światowym formacie, liderem w branży samochodowej, przemysłowej, lotniczej i produktów powszechnego użytku. Przedsiębiorstwo to jest chemiczną gałęzią Grupy Total. Hutchinson jest jednym ze światowych liderów w przetwarzaniu elastomerów. Uczestnicy wysłuchali historii powstania firmy, kolejnych lat jej istnienia oraz poznali bieżącą pracę. Przyjrzeli się z bliska stanowiskom pracy logistyków, planistów i magazynierów. Na koniec odwiedzili halę produkcyjną– dowiedzieli się jak wygląd proces produkcyjny i poznali możliwości skomplikowanych maszyn produkcyjnych. Opiekun wyjazdu edukacyjnego: Katarzyna Bombrych, Maria Szkudlarek.


Od 28 września 2017 r. uczniowie rozpoczęli kurs języka rosyjskiego zawodowego. Obejmuje on 30 godzin zajęć z zakresu słownictwa z branży logistycznej. Biorą w nim udział wszyscy zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie. Kurs odbywa się na terenie ZSZ nr 1 przy ul. Żeromskiego 10 i prowadzony jest przez panią mgr Aleksandrę Swarzyńską.


Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs  – Język rosyjski zawodowy

Szczegółowy harmonogram


5 czerwca i 6 czerwca 2017 odbyło się kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Tematyką zajęć były zagadnienia związane z zawodem magazyniera. Zajęcia były prowadzone przez p. Krzysztofa Smolnika


30 maja 2017 odbyło się kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W tym dniu, dla pierwszej grupy uczestników, przeprowadzony został egzamin państwowy z modułu „Obsługa wózków jezdniowych” przy kursie „Magazyniera” . Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Egzamin został przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego.


22 maja 2017 odbyło się kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli. Tematyką zajęć było poznanie klasyfikacji ładunków i magazynów. Odbyły się także jazdy wózkiem widłowym oraz próby podnoszenia ładunku.


W dniach 18 – 21 maja 2017 r odbył się kurs z obsługi programu iScala dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych logistycznych, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kurs zorganizowany był firmę L-Systems a prowadzącą była p. JoannęKryśkiewicz- Kierownika serwisu / Konsultant ds. systemów ERP w L-Systems w Pile. Tematyka zajęć:

18 maja:Omówienie strony internetowej WL. Zasady korzystania z materiałów edukacyjnych. Sposoby logowania do WL. Logowanie do iScala. Przywracanie systemu iScala do postaci podstawowej. Korzystanie z pomocy techniczno-merytorycznej. Zdalna kontrola stacji. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu. „Definiowanie klientów oraz dostawców”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Kopiowanie artykułów”.

19 maja: Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu: „Definiowanie stanowisk roboczych, BOM oraz marszrut technologicznych”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wprowadzanie oferty, wydruk oferty, konwersja oferty na zamówienie sprzedaży”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wprowadzanie zamówienia sprzedaży, wydruk potwierdzenia, zamówienia sprzedaży”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wystawianie WZ, wystawianie faktury, zamknięcie faktury, rozliczenie faktury”.

20 maja: Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wprowadzanie zamówienia zakupu, edycja zamówienia zakupu, wydruk zamówienia zakupu”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wystawianie PZ, Wprowadzanie faktur zakupowych, wprowadzanie płatności”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Harmonogram procesu usługi logistycznej (zakup), harmonogram procesu usługi logistycznej (sprzedaż)”.

21 maja: Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Definiowanie magazynów, Przypisanie magazynów do klientów, Zdefiniowanie obszarów w magazynie, Zdefiniowanie lokalizacji magazynowych”. Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Kalkulacja zapotrzebowania materiałowego MRP, zwalnianie propozycji zleceń produkcyjnych, zwalnianie propozycji zamówień zakupu”.Ćwiczenia praktyczne w systemie iScala z zakresu „Wprowadzanie zlecenia produkcyjnego, wprowadzenie RW, rejestrowanie operacji w zaleceniu produkcyjnym, rejestrowanie przyjęć produktów ze zlecenia produkcyjnego, zamknięcie zlecenia produkcyjnego”.


15 maja i 16 maja 2017 odbyło kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli. Tematyką zajęć było poznanie różnych napędów wózków widłowych a także tajników instalacji gazowych z uwzględnieniem montażu butli . Odbyły się także jazdy wózkiem widłowym oraz próby podnoszenia ładunku.

13 maja 2017 odbyło kolejne spotkanie kursu z obsługi rozszerzonego program MS Excel dla uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”, realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kolejne tematy zajęć to: Wykresy. Tworzenie i zarządzanie wykresami. Wykresy przestawne. Tabela przestawna. Zarządzanie arkuszami. Dodawanie nowych arkuszy do aktywnego zeszytu. Zmiana nazwy arkusza w zeszycie. Usuwanie arkusza bądź grupy arkuszy z zeszytu. Zmiana koloru zakładki z nazwą arkusza. Dodawanie arkusza bądź grupy arkuszy do zeszytu. Przenoszenie lub kopiowanie arkusza lub grupy arkuszy w zeszycie.Test wiedzy

8 maja i 9 maja 2017 odbyło kolejne spotkanie kursu „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum Logistycznego, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli. Tematyką zajęć było poznanie rodzajów wózków widłowych i zasad bezpieczeństwa ich obsługi. Odbyły się także jazdy wózkiem widłowym oraz próby podnoszenia ładunku.

Od 6 maja 2017 r nauczycielka języka francuskiego zawodowego bierze udział w kursie  językowym ukierunkowanym  na słownictwo  zawodowe z zakresu logistyki  na poziomie C1. Celem tego kursu jest doskonalenie i kształtowanie kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej w zakresie języka francuskiego w branży logistycznej. Kurs języka francuskiego odbywa się w Alliance Française w Łodzi. Alliance Française to szkoła językowa oraz centrum kultur francuskojęzycznych. Zajęcia odbywają się z native speakerem. Na pierwszym spotkaniu trwającym pięć godzin lekcyjnych omówiona została tematyka związana z transportem drogowym, kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym. Kolejne zajęcia odbędą się 20 maja bieżącego roku.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs dla nauczyciela – Język francuski

Szczegółowy harmonogram


5 maja i 6 maja 2017 odbyło kolejne spotkanie kursu z obsługi rozszerzonego program MS Excel dla uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”,  realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kolejne tematy zajęć to:  Formatowanie danych. Formatowanie daty i czasu. Pułapki formatowania. Szybkie formatowanie, liczba miejsc dziesiętnych, symbole walut, procenty. Formatowanie arkusza. Kopiowanie formatów, kopiowanie szerokości kolumn. Krój, rozmiar i kolor czcionki. Pogrubienie, pochylenie, podkreślenie czcionki. Wyświetlanie długich tekstów. Dostosowanie wielkości czcionki. Wyświetlanie wielu wierszy. Zmiana szerokości kolumn w całym arkuszu. Precyzyjne ustawianie szerokości kolumn. Zmiana wysokości wierszy. Zmiana domyślnych parametrów tekstu.


29 kwietnia 2017 r odbyło kolejne spotkanie kursu z obsługi rozszerzonego program MS Excel dla uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”,  realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kolejne tematy zajęć to: Reguły i funkcje. Pasek formuł. Wywoływanie i zastosowanie wybranych funkcji. Tworzenie formuł, adresowanie, kopiowanie danych, serie danych, import danych. Omówienie zastosowania funkcji.


Od 29 kwietnia 2017 r nauczycielka j. rosyjskiego zawodowego bierze udział w kursie: „ROSYJSKI W BIZNESIE”, którego celem jest doskonalenie i kształtowanie kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej w zakresie języka rosyjskiego w branży logistycznej.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka – rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs dla nauczyciela – język rosyjski w sferze biznesu

Szczegółowy harmonogram


W dniach: 24 i 25 kwietnia 2017 r. rozpoczął się kurs „Magazynier z obsługą  wózków jezdniowych podnośnikowych” dla 16 uczniów z klas II Technikum, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”  realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs  – Magazynier z obsługą wózków widłowych

Szczegółowy harmonogram


Od 22 kwietnia  2017 r. dla 16 uczniów z klas II Technikum oraz 6 nauczycieli, uczestników projektu „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności”  realizowanego w ramach EFS RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, rozpoczął się  kurs obsługi rozszerzonego program MS Excel. Obejmuje on 40 godzin zajęć z zakresu obsługi tego programu. Jest to kurs stacjonarny i zajęcia odbywają się w salach szkoleniowych, Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp z o.o, w Zduńskiej Woli.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Kurs obsługi rozszerzonego program MS Excel

Szczegółowy harmonogram


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Wirtualna nauka-rzeczywiste umiejetności” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy harmonogram


W wyniku przeprowadzonych działań 31 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem NR 1/DO/2017dyrektora ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli, na którym dokonano analizy ankiet rekrutacyjnych kandydatów zgłoszonych do projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz regulaminem rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych  do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 uczniów klas II-ich Technikum Logistycznego oraz 8 nauczycieli – 6 uczących przedmiotów zawodowych oraz 2 uczących języków obcych: francuskiego i rosyjskiego.


W styczniu  br. przeprowadzono spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami uczniów klas II-ich Technikum Logistycznego. Otrzymali oni ulotki oraz w rozmowach bezpośrednich udzielano im odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu rekrutacji oraz przebiegu realizacji projektu.

Reklamy