Strona główna

 

W związku z trwającym naborem do klas I sekretariat wydłuża czas pracy do godziny 17. Zapraszamy


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Wolipragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzaniaPaństwa danych osobowych w ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte
  w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 10, e-mail: zsznr1zdwola@interia.pl .

 

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski,

adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 

 1. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

 1. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

 

 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do konkursu

oświadczenie rodziców

Regulamin Konkursu Dzień Motocykla


 Ogłoszenie

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY ds. BHP P.POŻ
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
ul. Żeromskiego 10, 98-220 Zduńska Wola

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli unieważnia z przyczyn organizacyjnych nabór na wole stanowisko specjalisty ds. BHP i p.poż. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, ogłoszony w dn. 11 stycznia 2018 r. na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej szkoły.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Zespołu Szk.ół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 10 w ciagu jednego miesiaca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ogłasza konkurs na zbudowanie strony www. Szczegóły w zakładce PRZETARGI.


Ogłoszenie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. BHP i PPOŻ w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

W wyniku zakonczenia procedury naboru na ww. stanowisko zatrudniona zostanie

 1. p. Aneta Jaśkiewicz – zam. Zduńska Wola.

Dokumenty złożone przez kandydatkę spełniły wszystkie wymogi. Kandydatka zdobyła maksymalną ilość punktów podczas zastosowanych technik sprawdzajacych wiedzę, a wiec wykazała się odpowiednią wiedzą na temat pracy na proponowanym stanowisku.

Zduńska Wola, 13.02.2018 r.


Ogłoszenie


 


Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 10 informuje, że szkoła dysponuje wolnym pomieszczeniem wielkości 12 m2 na prowadzenie działalności gospodarczej w formie sklepiku szkolnego.

Zainteresowanych proszę o wypełnienie ankiety informacyjnej znajdującej się na stronie www.zsznr1.pl  w zakładce przetargi i złożenie jej w formie oferty w sekretariacie szkolnym /pomieszczenie nr 3/ do dnia 16.02.2018 roku.

 


Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. BHP i P.POŻ.

Pobierz dokument


Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na zbudowanie strony www szkoły

do tego czasu czytaj o nas na 

 

 

 


Reklamy